Vic Grand Square Việt Trì
Vic Grand Square Việt Trì
Vic Grand Square Việt Trì
Vic Grand Square Việt Trì
Vic Grand Square Việt Trì
Vic Grand Square Việt Trì
Vic Grand Square Việt Trì

Vic Grand Square Việt Trì

Tỷ lệ mô hình 1/100, năm sản xuất 2023

dự án liên quan

Samsora Premier Yết Kiêu

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

ANLAND LAKE VIEW NAM CƯỜNG

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Hồ Gươm Plaza

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Hinode Royal Park - Kim Chung

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

HERITAGE TÂY HỒ

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

 • 26/11/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Nhà ở xã hội Kim Chung

 • 02/05/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Chung cư Ruby City

 • 25/04/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư