Nhà ở xã hội Kim Chung
Nhà ở xã hội Kim Chung
Nhà ở xã hội Kim Chung

Nhà ở xã hội Kim Chung

Dự án thi công ở tỷ lệ 1/200 kích thước mô hình 11.3x2.7m.

Dự án nhà ở xã hội tại xã Kim Chung-Đông Anh, được đầu tư xây dựng bởi liên danh Tổng Viglacea và Tổng Handico Hà Nội

 

dự án liên quan

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

  • 26/11/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư

Times Gardent Vĩnh Yên

  • 21/05/2020
  • Mô hình quy hoạch

Mỏ than Đèo Nai

  • 21/05/2020
  • Mô hình quy hoạch

Quy hoạch Hà An

  • 21/05/2020
  • Mô hình quy hoạch

Công viên nước Thanh Hà

  • 25/04/2020
  • Mô hình quy hoạch