Samsora Premier Yết Kiêu
Samsora Premier Yết Kiêu
Samsora Premier Yết Kiêu
Samsora Premier Yết Kiêu
Samsora Premier Yết Kiêu

Samsora Premier Yết Kiêu

Tỷ lệ 1/100, sảu xuất 2018

dự án liên quan

Vic Grand Square Việt Trì

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

ANLAND LAKE VIEW NAM CƯỜNG

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Hồ Gươm Plaza

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Hinode Royal Park - Kim Chung

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

HERITAGE TÂY HỒ

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

 • 26/11/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Nhà ở xã hội Kim Chung

 • 02/05/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Chung cư Ruby City

 • 25/04/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư