KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

Mô hình thực hiện năm 2015.

Tỷ lệ 1/200, kích thước mô hình 1.25x5.0 m

dự án liên quan

Times Gardent Vĩnh Yên

  • 21/05/2020
  • Mô hình quy hoạch

Mỏ than Đèo Nai

  • 21/05/2020
  • Mô hình quy hoạch

Quy hoạch Hà An

  • 21/05/2020
  • Mô hình quy hoạch

Nhà ở xã hội Kim Chung

  • 02/05/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư

Công viên nước Thanh Hà

  • 25/04/2020
  • Mô hình quy hoạch