CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BẮC VIỆT

Mô hình cao ốc - chung cư

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

  • 26/11/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư

Nhà ở xã hội Kim Chung

  • 02/05/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư

Chung cư Ruby City

  • 25/04/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư

Codotel Arena Cam Ranh

  • 25/04/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư