Hồ Gươm Plaza
Hồ Gươm Plaza
Hồ Gươm Plaza
Hồ Gươm Plaza
Hồ Gươm Plaza
Hồ Gươm Plaza

Hồ Gươm Plaza

Tỷ lệ mô hình 1/100, mô hình thể hiện chi tiết phần đế, sử dụng cho công tác thay đổi mặt tiền.

dự án liên quan

Vic Grand Square Việt Trì

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Samsora Premier Yết Kiêu

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

ANLAND LAKE VIEW NAM CƯỜNG

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Hinode Royal Park - Kim Chung

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

HERITAGE TÂY HỒ

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

 • 26/11/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Nhà ở xã hội Kim Chung

 • 02/05/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Chung cư Ruby City

 • 25/04/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư