Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City

Chung cư Ruby City

Mô hình tỷ lệ 1/100 thực hiện năm 2017.

dự án liên quan

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

  • 26/11/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư

Nhà ở xã hội Kim Chung

  • 02/05/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư

Codotel Arena Cam Ranh

  • 25/04/2020
  • Mô hình cao ốc - chung cư