Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City
Chung cư Ruby City

Chung cư Ruby City

Mô hình tỷ lệ 1/100 thực hiện năm 2017.

dự án liên quan

Vic Grand Square Việt Trì

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Samsora Premier Yết Kiêu

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

ANLAND LAKE VIEW NAM CƯỜNG

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Hồ Gươm Plaza

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Hinode Royal Park - Kim Chung

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

HERITAGE TÂY HỒ

 • 08/04/2424
 • Mô hình cao ốc - chung cư

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

 • 26/11/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Nhà ở xã hội Kim Chung

 • 02/05/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư