CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BẮC VIỆT

Mô hình nhà máy - KCN

ARCADYAN VIỆT NAM

  • 22/02/2323
  • Mô hình nhà máy - KCN

SEOUL METAL - VIỆT NAM

  • 22/02/2323
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Sunzex

  • 21/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN