Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

Mô hình nhà máy Celink là đơn hàng thứ 6 của Mô hình Bắc Việt với TokenVina trong suốt quãng thời gian 8 năm.

Sự tin tưởng từ khách hàng đã giúp Mô hình Bắc Việt có thêm động lực để hoàn thiện hơn sản phẩm mô hình của mình: mô hình sạch hơn, màu sắc hài hòa hơn và phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn.

 

dự án liên quan

NHÀ MÁY MURATA - NHẬT BẢN

 • 08/09/2323
 • Mô hình nhà máy - KCN

NHÀ MÁY CNS VIỆT NAM

 • 13/07/2323
 • Mô hình nhà máy - KCN

ARCADYAN VIỆT NAM

 • 22/02/2323
 • Mô hình nhà máy - KCN

SEOUL METAL - VIỆT NAM

 • 22/02/2323
 • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Sunzex

 • 21/05/2020
 • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

 • 02/05/2020
 • Mô hình nhà máy - KCN