Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang
Nhà máy Ce-link Bắc Giang

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

Mô hình nhà máy Celink là đơn hàng thứ 6 của Mô hình Bắc Việt với TokenVina trong suốt quãng thời gian 8 năm.

Sự tin tưởng từ khách hàng đã giúp Mô hình Bắc Việt có thêm động lực để hoàn thiện hơn sản phẩm mô hình của mình: mô hình sạch hơn, màu sắc hài hòa hơn và phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn.

 

dự án liên quan

ARCADYAN VIỆT NAM

  • 22/02/2323
  • Mô hình nhà máy - KCN

SEOUL METAL - VIỆT NAM

  • 22/02/2323
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Sunzex

  • 21/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN