SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM
SEOUL METAL - VIỆT NAM

SEOUL METAL - VIỆT NAM

Mô hình nhà máy Seoul Metal thể hiện ở tỷ lệ 1/100, kích thước hoàn thiện tương đương 3.6x1.8m.

Seoul Metal  thương hiệu sản xuất ốc vít có độ chính xác cao có nhà máy tại Bắc Ninh.

dự án liên quan

ARCADYAN VIỆT NAM

  • 22/02/2323
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Sunzex

  • 21/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN