Nhà thép Minh Cường
Nhà thép Minh Cường
Nhà thép Minh Cường
Nhà thép Minh Cường
Nhà thép Minh Cường

Nhà thép Minh Cường

Mô hình thể hiện kết cấu thép lắp của Công ty cp cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường.

Kích thước mô hình 1.35x1.35m 

dự án liên quan

NHÀ MÁY MURATA - NHẬT BẢN

 • 08/09/2323
 • Mô hình nhà máy - KCN

NHÀ MÁY CNS VIỆT NAM

 • 13/07/2323
 • Mô hình nhà máy - KCN

ARCADYAN VIỆT NAM

 • 22/02/2323
 • Mô hình nhà máy - KCN

SEOUL METAL - VIỆT NAM

 • 22/02/2323
 • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

 • 26/11/2020
 • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Sunzex

 • 21/05/2020
 • Mô hình nhà máy - KCN