CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BẮC VIỆT

Góc tuyển dụng

1 năm trước - Administrator
Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển công ty, chúng tôi luôn cần những thành viên có nhiệt huyết với mô hình và mong muốn được phát triển bản thân.

Sản phẩm hoàn chỉnh gồm những gì?

1 năm trước - Administrator
Lần đầu nhận nhiệm vụ triển khai làm mô hình và trước đó bạn chưa biết gì về mô hình, bài viết này sẽ giúp bạn hình dung tốt hơn về một sản phẩm mô hình kiến trúc hoàn chỉnh.

Mô hình chung cư nên làm tỷ lệ nào

1 năm trước - Administrator
SDFSDFSDFDSGS

Tỷ lệ nào phù hợp cho mô hình nhà máy

1 năm trước - Administrator
Kích thước của dự án quyết định nhiều đến tỷ lệ dựng mô hình.

Mô hình có tỷ lệ nhỏ nhất của chúng tôi

1 năm trước - Administrator
sdfgsgfđ