MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS
MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS
MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS
MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS
MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS
MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS
MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS
MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS

MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS

Mô hình được thực hiện ử tỷ lệ 1/100, kích thước hoàn thiện lên đến 12m².

dự án liên quan

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG

  • 22/07/2121
  • Mô hình trường học

Trường tiểu học Trung Yên

  • 02/05/2020
  • Mô hình trường học

Trường tiểu học Gia Quất

  • 02/05/2020
  • Mô hình trường học

Trường THPT Đông Mỹ

  • 25/04/2020
  • Mô hình trường học

Trường ĐH kinh tế Quốc dân

  • 25/04/2020
  • Mô hình trường học