TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Sa bàn trường Đại học Lao động  - Xã hội là một trong nhiều dự án sa bàn trường học mà MHBV đã thực hiện trong thời gian qua, mô hình sa bàn được xây dựng để trưng bày trong phòng truyền thống, mô phỏng quy mô xây dựng 3 cơ sở thuộc trường với các tỷ  lệ khác nhau, nổi bật là trụ sở chính với tỷ lệ 1/100, cơ sở 2 1/150 và cơ sở 3 là 1/350.

dự án liên quan

TRƯƠNG THCS THẠCH BÀN - LONG BIÊN

 • 07/09/2323
 • Mô hình trường học

MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QS

 • 22/07/2121
 • Mô hình trường học

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG

 • 22/07/2121
 • Mô hình trường học

Trường tiểu học Gia Quất

 • 02/05/2020
 • Mô hình trường học

Trường THPT Đông Mỹ

 • 25/04/2020
 • Mô hình trường học

Trường ĐH kinh tế Quốc dân

 • 25/04/2020
 • Mô hình trường học