Trường THPT Đông Mỹ
Trường THPT Đông Mỹ
Trường THPT Đông Mỹ
Trường THPT Đông Mỹ
Trường THPT Đông Mỹ
Trường THPT Đông Mỹ

Trường THPT Đông Mỹ

Mô hình tỷ lệ 1/150.

dự án liên quan

Trường tiểu học Trung Yên

 • 02/05/2020
 • Mô hình trường học

Trường tiểu học Gia Quất

 • 02/05/2020
 • Mô hình trường học

Trường ĐH kinh tế Quốc dân

 • 25/04/2020
 • Mô hình trường học