Times Gardent Vĩnh Yên
Times Gardent Vĩnh Yên
Times Gardent Vĩnh Yên
Times Gardent Vĩnh Yên
Times Gardent Vĩnh Yên

Times Gardent Vĩnh Yên

Mô hình quy hoach đô thị Times Gardent Vĩnh Yên được làm với tỷ lệ 1/500 mô phỏng toàn bộ diện tích dự án và tiện ích xung quanh bao gồm đầm Vạc và sân golf Vĩnh Yên

dự án liên quan

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

 • 26/11/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Mỏ than Đèo Nai

 • 21/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Quy hoạch Hà An

 • 21/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Nhà ở xã hội Kim Chung

 • 02/05/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Công viên nước Thanh Hà

 • 25/04/2020
 • Mô hình quy hoạch