Nhà cổ Bắc Ninh
Nhà cổ Bắc Ninh
Nhà cổ Bắc Ninh
Nhà cổ Bắc Ninh
Nhà cổ Bắc Ninh
Nhà cổ Bắc Ninh
Nhà cổ Bắc Ninh

Nhà cổ Bắc Ninh

Mô hình được làm với tỷ lệ 1/10 với chất liệu phần lớn là gỗ lim, được đục tay các viên gạch và vẽ màu sơn giàu, giúp mô hình có hiệu ứng như thật mà đảm bảo được độ bền màu.

Sản phẩm là yêu cầu của khách hàng từ Bắc Ninh trước khi dỡ bỏ ngôi nhà để xây dựng nhà mới.

dự án liên quan

MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà phố - Nhà cổ