MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Mô hình được thực hiện với mục đích mô phỏng tấm vật liệu xây dựng dạng tấm lắp ghép do công ty sản xuất.

 

dự án liên quan

Nhà cổ Bắc Ninh

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà phố - Nhà cổ