Mô hình biệt thự – CEN GROUP

Gallery

 • Khách hàng: Công ty cp tập đoàn thế kỷ – CEN GROUP
 • Thời gian hoàn thành: 14 ngày
 • Tỷ lệ: 1/50

Mô hình nội thất – Bđs Đại Long

Gallery

 • Khách hàng: sàn BĐS Đại Long
 • Tỷ lệ: 1/25

Bộ sưu tập Cty CP Token vietnam

Gallery

 • Mô hình là tập hợp nhiều công trình nhỏ mà đơn vị Token Việt Nam đã thi công.
 • Khách hàng:  Cty CP đầu tư xây dựng Token Việt Nam
 • Tỷ lệ: 1/250

Trường cấp 1 Trung Yên – Hà Nội

Gallery

 • Thời gian hoàn thành: 7 ngày
 • Tỷ lệ: 1/150

Mô hình nhà máy

Gallery

Mô hình nhà máy sản xuất trang phục bảo hộ lao động Midori

 • Khách hàng: Tập đoàn Midori Nhật Bản
 • Tỷ lệ: 1/200

   

Mô hình nội thất

Gallery

 • Dự án: mô hình trang trí
 • Khách hàng: Cty  CP thương mại và dịch vụ nội thất Bếp Xinh
 • Tỷ lệ: 1/10

Mô hình trường học

Gallery

 • Dự án: Mô hình trường học xã Nà Khoang-Bắc Kạn
 • Khách hàng: Công ty TNHH MTV 319.2 – Bộ Quốc Phòng
 • Tỷ lệ:1/10

Mô hình nhà cổ

Gallery

 • Khách hàng: anh. Nguyễn Ngọc Lân.
 • Địa chỉ: Từ Sơn – Bắc Ninh
 • Tỷ lệ mô hình: 1/20