Trường cấp 1 Trung Yên – Hà Nội

Gallery

  • Thời gian hoàn thành: 7 ngày
  • Tỷ lệ: 1/150

Mô hình trường học

Gallery

  • Dự án: Mô hình trường học xã Nà Khoang-Bắc Kạn
  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV 319.2 – Bộ Quốc Phòng
  • Tỷ lệ:1/10