Mô hình nhà cổ

Gallery

  • Khách hàng: anh. Nguyễn Ngọc Lân.
  • Địa chỉ: Từ Sơn – Bắc Ninh
  • Tỷ lệ mô hình: 1/20

Người mô hình

Image

 

Mô hình khu đô thị Đặng Xá – Viglacera

Gallery

  • Chủ đầu tư: công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera
  • Thời gian thực hiên: 20 ngày
  • Tỷ lệ: 1/150