Mô hình nội thất

Gallery

  • Dự án: mô hình trang trí
  • Khách hàng: Cty  CP thương mại và dịch vụ nội thất Bếp Xinh
  • Tỷ lệ: 1/10

Mô hình nhà cổ

Gallery

  • Khách hàng: anh. Nguyễn Ngọc Lân.
  • Địa chỉ: Từ Sơn – Bắc Ninh
  • Tỷ lệ mô hình: 1/20

Người mô hình

Image