Mục đích sử dụng

Đa phần mô hình kiến trúc được các nhà kiến trúc sư sử dụng với một loạt các mục đích như:

Nghiên cứu sự tương tác giữa khối lượng vật liệu trong kết cấu công trình.

Giải thích một thiết kế phức tạp hoặc bất thường của công trình, làm phương tiện thảo luận giữa các nhóm: kiến trúc sư, kĩ sư và các nhà quy hoạch thành phố.

Phát hiện sai sót trong thiết kế và tìm ra những ý tưởng mới cho công trình của mình.

Mô hình là một phương pháp hiệu quả để trưng bày và bán một thiết kế, thực tế hóa thiết kế sẽ giúp cho khách hàng  hình dung được ngôi nhà trong tương lai của mình.