MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG YÊN – HÀ NỘI

Mô hình với tỷ lệ 1/150.  Thi công trong thời gian 7 ngày.