MÔ HÌNH TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ – HÀ NỘI

Tỷ lệ: 1/175

Kích thước: 1,7 x 1,3 m

Thời gian thi công: 10 ngày