Mô hình trường học

Gallery

  • Dự án: Mô hình trường học xã Nà Khoang-Bắc Kạn
  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV 319.2 – Bộ Quốc Phòng
  • Tỷ lệ:1/10