MÔ HÌNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG TECOS

Tỷ lệ mô hình 1/75. Thời gian thi công 15 ngày.

Mô hình được thiết kế bởi Công ty cổ phần kiến trúc Lập Phương.