MÔ HÌNH NHÀ MÁY DENSO

Tỷ lệ mô hình 1/500, kích thước 1×1 m.