MÔ HÌNH NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HẢI PHÒNG

Tỷ lệ mô hình: 1/200

Kích thước: 2,0x 1,2 m