MÔ HÌNH KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KIM CHUNG

Khách hàng: Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Tỷ lệ 1/200.