MÔ HÌNH KHU KHAI THÁC THAN

Khách hàng: Công ty TNHH MTV 91 – Tổng công ty Đông Bắc

Mô hình là tập hợp các khu sản xuất; sở chỉ huy; kho bãi khai thác than trên địa hình đồi núi. Kích thước 2 x 4m, thi công trong thời gian 20 ngày.

Mô hình đã thể hiện khối lượng khá nhiều các hạng mục của một quy trình khai thác than, bắt đầu từ lấy than trong lò bằng hệ thống ZDY và ZRY qua bằng chuyền ra bãi đến hệ thống máy cơ giới sàng lọc vận chuyển than, phụ trợ là hệ thống xử lí nước thải cùng cơ sở sinh hoạt của công nhân trong công ty.