Bộ sưu tập Cty CP Token vietnam

Gallery

  • Mô hình là tập hợp nhiều công trình nhỏ mà đơn vị Token Việt Nam đã thi công.
  • Khách hàng:  Cty CP đầu tư xây dựng Token Việt Nam
  • Tỷ lệ: 1/250