NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU
NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU
NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU
NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU

NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU

Mô hình được thực hiện năm 2016, tỷ lệ 1/200.

dự án liên quan

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Sunzex

  • 21/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN