Nhà máy Sunzex
Nhà máy Sunzex
Nhà máy Sunzex
Nhà máy Sunzex
Nhà máy Sunzex

Nhà máy Sunzex

dự án liên quan

Nhà máy YKK - Hà Nam

  • 20/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Rorze - Hải Phòng

  • 25/04/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN