NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HAI PHONG
NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HAI PHONG
NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HAI PHONG
NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HAI PHONG

NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HAI PHONG

Mô hình được thực hiện năm 2017, tỷ lệ 1/200.

dự án liên quan

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Sunzex

  • 21/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN