Nhà máy Sunzex
Nhà máy Sunzex
Nhà máy Sunzex
Nhà máy Sunzex
Nhà máy Sunzex

Nhà máy Sunzex

Mô hình nhà máy là quà tặng của đơn vị thi công với chủ đầu tư nhà máy. Mô hình nhà máy được đặt ở đại sảnh vừa có tác dụng trang trí ý nghĩa vừa có thể giúp khách tham quan hình dung nhanh được qua mô, sơ đồ thiết kế của nhà máy.

dự án liên quan

NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HAI PHONG

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN