KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ - GIA LÂM

Mô hình thực hiện năm 2015.

Tỷ lệ 1/200, kích thước mô hình 1.25x5.0 m

dự án liên quan

Times Gardent Vĩnh Yên

 • 21/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Mỏ than Đèo Nai

 • 21/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Tòa nhà Tecos

 • 21/05/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Quy hoạch Hà An

 • 21/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Nhà ở xã hội Kim Chung

 • 02/05/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

Công viên nước Thanh Hà

 • 25/04/2020
 • Mô hình quy hoạch

Chung cư Ruby City

 • 25/04/2020
 • Mô hình cao ốc - chung cư

KĐT Phương Đông Vân Đồn

 • 25/04/2020
 • Mô hình quy hoạch