CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BẮC VIỆT

Mô hình quy hoạch

Times Gardent Vĩnh Yên

 • 21/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Mỏ than Đèo Nai

 • 21/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Quy hoạch Hà An

 • 21/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Nhà ở xã hội Kim Chung

 • 02/05/2020
 • Mô hình quy hoạch

Công viên nước Thanh Hà

 • 25/04/2020
 • Mô hình quy hoạch

KĐT Phương Đông Vân Đồn

 • 25/04/2020
 • Mô hình quy hoạch