Mô hình biệt thự – CEN GROUP

Gallery

  • Khách hàng: Công ty cp tập đoàn thế kỷ – CEN GROUP
  • Thời gian hoàn thành: 14 ngày
  • Tỷ lệ: 1/50

Mô hình nội thất – Bđs Đại Long

Gallery

  • Khách hàng: sàn BĐS Đại Long
  • Tỷ lệ: 1/25

Bộ sưu tập Cty CP Token vietnam

Gallery

  • Mô hình các công trình đã thực hiện
  • Khách hàng:  Cty CP đầu tư xây dựng Token Việt Nam
  • Tỷ lệ: 1/250

Trường cấp 1 Trung Yên – Hà Nội

Gallery

  • Thời gian hoàn thành: 7 ngày
  • Tỷ lệ: 1/150